AGAMA

Agama *
Budha
Hindu
Islam
Katholik
Kepercayaan Kepada Tuhan YME
Konghucu
Kristen
 
Laki-Laki (orang)
 
Perempuan (orang)
 
Jumlah (Orang)